Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo Kho bạc Nhà nước Nam Định đình chỉ công tác ngay đối với các trường hợp lãnh đạo và công chức đi lễ trong giờ hành chính.

[Làm rõ vụ công chức Kho bạc Nhà nước đi lễ trong giờ hành chính]

Đây là kết quả vừa được Kho bạc Nhà nước báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính sau khi có thông tin công chức Kho bạc Nhà nước Nam Định đi lễ chùa trong giờ làm.

Cụ thể, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Nam Định: Ngày 26/2 vào khoảng 10 giờ có 7 người là lãnh đạo và công chức Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định đi lễ tại đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

“Việc Kho bạc Nhà nước Nam Định để xảy ra vụ việc công chức đi lễ trong giờ hành chính là không thực hiện đúng nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước,” lãnh đạo Kho bạc Nhà nước đánh giá.

Từ đó, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cho biết đã có văn bản chỉ đạo Kho bạc Nhà nước Nam Định đình chỉ công tác ngay đối với các trường hợp lãnh đạo và công chức đi lễ trong giờ hành chính.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước Nam Định báo cáo kết quả thực hiện việc đình chỉ công chức, bố trí sắp xếp nhân sự thay thế chậm nhất trong ngày 2/3.

Cơ quan này cũng yêu cầu phía Kho bạc Nhà nước Nam Định kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý về mặt chính quyền, đồng thời phối hợp với cấp ủy Đảng ở địa phương xử lý kỷ luật Đảng đối với tập thể, cá nhân./.