Ha Noi hoan tat ho tro nguoi co cong va doi tuong bao tro xa hoi hinh anh 1Chi trả kinh phí cho người thuộc diện được hỗ trợ. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến hết ngày 30/9, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng kinh phí gần 1.375 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (gần 992 tỷ đồng) và nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định (gần 383 tỷ đồng).

Đây là kết quả của việc triển khai tích cực và đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở với quyết tâm giúp người dân sớm được thụ hưởng chính sách, chia sẻ khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đối với nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc hỗ trợ hơn 282.000 người với tổng kinh phí hơn 282 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã triển khai việc hỗ trợ cho 12 nhóm đối tượng gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế…

[Dịch COVID-19: Hà Nội huy động gần 678 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân]

Đến nay, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1.690.000 người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với kinh phí 696 tỷ đồng (trong đó, đã thực hiện hỗ trợ cho trên 1.658.000 người lao động, người sử dụng lao động với kinh phí hơn 638 tỷ đồng).

Kết quả rà soát cho thấy hiện tại, thành phố Hà Nội đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 11 nhóm trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Còn một nhóm chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng là nhóm "Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động."

Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội còn rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 288.557 người, hộ kinh doanh với kinh phí được phê duyệt là hơn 295 tỷ đồng, trong đó đã tổ chức chi trả cho gần 288.000 đối tượng với kinh phí xấp xỉ 295 tỷ đồng…/.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)