Han Quoc se tang 14,5% ngan sach cho ODA trong nam toi hinh anh 1Đồng won. (Nguồn: 90daykorean.com)

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/6 đã ấn định khoản ngân sách cho viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong năm tới là 3.500 tỷ won (3,16 tỷ USD), với trọng tâm là các dự án nhằm giúp các nước đang phát triển “tự đứng vững trên đôi chân mình."

Quyết định này đã được đưa ra trong một cuộc họp của Ủy ban trực thuộc Chính phủ về ODA do Thủ tướng Lee Nak-yon chủ trì. Như vậy, lượng vốn ODA mà Chính phủ Hàn Quốc dành cho các nước đang phát triển trong năm tới sẽ tăng 14,5% so với mức 3.000 tỷ won trong năm nay.

[Hàn Quốc thông qua ngân sách bổ sung 3.830 tỷ won tạo thêm việc làm]

Trong tổng số 3.500 tỷ won này, khoảng 2.260 tỷ won (65%), sẽ được dành cho các dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm tạo nền tảng cho các nước đang phát triển “tự đứng vững trên đôi chân mình.”

Khoảng 154,4 tỷ won sẽ được chi cho cung cấp lương thực và các dự án chống khủng hoảng nhân đạo khác. Chính phủ Hàn Quốc sẽ đào tạo các chuyên gia về ODA và tạo việc làm cho họ.

Khoản ngân sách này sẽ được phân bổ cho 1.472 dự án, tăng so với con số 1.312 dự án trong năm nay.

Khoảng 60% ngân sách này sẽ được chi cho các dự án của các quốc gia châu Á và châu Phi trong các lĩnh vực mà Hàn Quốc có lợi thế cạnh tranh, như vận tải, y tế và giáo dục./.

(Vietnam+)