Hình ảnh "địa ngục trần gian" mà Pol Pot gây ra với nhân dân Campuchia

Dân chúng Campuchia, những người chờ đón Khmer Đỏ tiến vào như những người giải phóng cho họ, đã trở thành nạn nhân của chế độ diệt chủng man rợ trong suốt 4 năm đen tối.
(Vietnam+)