Hình ảnh Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành ở lễ khai mạc Olympic Tokyo

Đoàn thể thao Việt Nam diễn hành thứ 158 tại Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 với 14 thành viên gồm trưởng đoàn Trần Đức Phấn và vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Quách Thị Lan cầm cờ.
Hiển Nguyễn (Vietnam+)