Ho tro dao tao ky nang nghe cho 11.000 hoc sinh o nhung vung kho khan hinh anh 1Bà Rana Flowers, Đại diện UNICEF Việt Nam bắt tay bà Josephin Galla Giám đốc điều hành SAP Việt Nam khi công bố quan hệ hợp tác. (Nguồn: UNICEF)

SAP và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa công bố chương trình hợp tác về đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng số cho vị thành niên ở những vùng khó khăn của Việt Nam, nhằm giúp chuẩn bị cho các em có công việc tốt và trở thành những công dân có năng lực trong tương lai.

Chương trình hợp tác cùng với Chính phủ Việt Nam thực hiện trong 3 năm, tập trung vào việc nâng cao kỹ năng số và kỹ năng chuyển đổi cho 11.000 học sinh ở các trường trung học và các trường dạy nghề trong năm đầu tiên, giúp các em phát triển hết tiềm năng và hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm trong tương lai. Đặc biệt, chương trình sẽ chú trọng đến học sinh nữ, các em dân tôc thiểu số và các em vị thành niên khuyết tật.

Ngoài ra, chương trình sẽ giúp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng số vào giáo trình ở cấp trung học, chương trình chuẩn bị lực lương lao động trong tương lai của các trường dạy nghề ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình sẽ tiến hành các nghiên cứu sâu để giúp kết nối tốt hơn khối doanh nghiệp với những tài năng tương lai, đặc biệt với những nhóm thanh niên dễ bị tổn thương nhất.

[Nâng cao đào tạo nghề cho lao động nữ gắn với tạo việc làm]

Bà Rana Flowers, Đại diện UNICEF cho rằng, đối với vị thành niên, con đường tới tương lai thành công được xây dựng trên nền tảng giáo dục có chất lượng, giúp trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để phát triển.

“Trước đây, kỹ năng ghi nhớ rất quan trọng, nhưng trong tương lai để có việc làm tốt, các em lại cần có những kỹ năng như giải quyết vấn đề, đồng cảm, giao tiếp và kỹ năng số. Vị thành niên nằm trong số những người có tư duy sáng tạo nhất và năng động nhất của đất nước. Chúng tôi rất vui mừng cùng hợp tác với SAP để phát triển ý tưởng và phát huy năng lực của thanh niên, giúp các em đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước,” bà Rana Flowers nói.

Bà Josephin Galla, Giám đốc Điều hành SAP Việt Nam cho biết: “Mọi người lo lắng về những khoảng trống của những cơ hội trong nền kinh tế mới. Cùng với UNICEF, SAP sẽ bắt đầu từ lớp học, nơi đặt nền móng cho tất cả các nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan Chính phủ và tập trung vào việc xây dựng giáo trình tốt nhất cho lực lượng lao động trong tương lai.”

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp nằm trong khuôn khổ chương trình “Thế hệ không giới hạn,” một chương trình hợp tác toàn cầu nhằm chuẩn bị cho giới trẻ trở thành các công dân tích cực và có năng lực. “Thế hệ không giới hạn” bắt đầu từ một năm trước, khởi đầu từ những đầu tư vào giáo dục, việc làm cho giới trẻ và có sự tham gia của chính giới trẻ vào những nỗ lực này./.

Hồng Kiều (Vietnam+)