Hơn 1.000 người dự giải chạy tại ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’

Giải chạy mang tên “Chạy về phía mặt trời – Run to the Sun 2023” thu hút hơn 1.000 nhân viên của Tập đoàn TH - “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” theo bình chọn của HR Asia Magazine năm 2021.
Hiển Nguyễn (Vietnam+)