(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Global Gender Gap Report 2017 và World Economic Forum đã phân tích 144 nước đế đưa ra tỷ lệ số lượng nam và nữ được tuyển dụng trong một số lĩnh vực./.