Năm tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 được kiểm soát, Chương trình phục hồi kinh tế được triển khai mạnh mẽ, giúp kinh tế-xã hội phục hồi trên nhiều lĩnh vực.

Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng của 5 tháng đầu năm 2017-2020.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,3% nhập khẩu tăng 14,9%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 516 triệu USD.../.

(TTXVN/Vietnam+)