Kho bac Nha nuoc huy dong 8.000 ty dong trai phieu Chinh phu hinh anh 1Kho bạc Nhà nước huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ngày 17/7. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Kho bạc Nhà nước phát hành và gọi thầu 5.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 17/7.

Trong phiên đấu thầu, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 8 thành viên tham dự và huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,65%/năm, cao hơn 0,1%/năm so phiên trước đó (ngày 10/7).

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu đồng thời huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất 4,51%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so phiên trước đó (ngày 10/7). Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thêm phiên thầu phụ tại kỳ hạn này với giá trị gọi thầu 1.000 tỷ đồng và đã huy động thành công tại lãi suất trên.

Với lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm, thị trường có 7 thành viên tham gia đồng thời động thành công 2.000 tỷ đồng. Cộng thêm phiên thầu phụ cùng kỳ hạn, Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động được 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4,76%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với phiên trước đó (ngày 10/7).

Cùng ngày, lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm thu hút được 7 thành viên dự thầu và huy động 1.000 tỷ đồng. Thêm một phiên đấu thầu phụ, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu và huy động thành công 500 tỷ đồng với lãi suất 5,15%/năm và thấp hơn 0,27%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/7).

Như vậy, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 8.000 tỷ đồng. Theo thống kê từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 123.852 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kể từ đầu năm tới nay./.

Linh Chi (Vietnam+)