Lao dong nguoi nuoc ngoai nao bat buoc tham gia bao hiem xa hoi? hinh anh 1(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP về quy định lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

[Bảo hiểm xã hội: Tập trung nguồn lực xây dựng hệ sinh thái 4.0]

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thời gian vừa qua cơ quan này nhận được văn bản của một số địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp đề nghị làm rõ đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hiện nay, quy định tham gia bảo hiểm xã hội cho lao động người nước ngoài khi thực thi vẫn còn khá lúng túng.

Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nêu rõ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì “Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.”

Lao dong nguoi nuoc ngoai nao bat buoc tham gia bao hiem xa hoi? hinh anh 2Quy định tham gia bảo hiểm xã hội cho lao động người nước ngoài khi thực thi vẫn còn khá lúng túng(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP cũng có quy định các trường hợp loại trừ đối với một số trường hợp như: Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu…

Như vậy, người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lao dong nguoi nuoc ngoai nao bat buoc tham gia bao hiem xa hoi? hinh anh 3Lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối chiếu với các quy định trên thì người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ các điều kiện: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên; chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ; không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Hồng Kiều (Vietnam+)