Bao hiem xa hoi: Tap trung nguon luc xay dung he sinh thai 4.0 hinh anh 1Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế vào vận hành, kết nối gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hiện có hơn 87% người dân tham gia bảo hiểm y tế, trên 14 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 xác định, để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa bảo hiểm xã hội.

[Năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử]

Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Gần 44 triệu hồ sơ điện tử giao dịch qua mạng

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tại nhiều bộ, ngành và các cơ quan nhằm phục vụ người dân được tốt hơn. Tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc này được tiến hành như thế nào?

Ông Nguyễn Hoàng Phương: Trong mấy năm trở lại đây, công tác ứng dụng công nghệ thông tin được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Đó là việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; hệ thống cấp số định danh quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thống nhất trên phạm vi toàn quốc...

Đến nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cung cấp được 28 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử là gần 44 triệu hồ sơ điện tử giao dịch qua mạng.

Bên cạnh đó, toàn bộ ứng dụng công nghệ thông tin ngành bảo hiểm xã hội đã được triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử được xây dựng theo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Tôi cho rằng, 2018 được coi là năm đột phá của ngành với nhiều hoạt động phục vụ định hướng hiện đại hóa được triển khai quyết liệt.

Chúng tôi đã triển khai những phần việc như: hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành bảo hiểm xã hội để số hóa tài liệu; phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm "Tiếp nhận và quản lý hồ sơ."

Bên cạnh đó, cổng thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trở thành điểm truy cập duy nhất của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trên môi trường Internet cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cổng thông tin cũng tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân...
 
Bao hiem xa hoi: Tap trung nguon luc xay dung he sinh thai 4.0 hinh anh 2Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Chúng tôi cũng đưa hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế vào vận hành, kết nối gần 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc để thực hiện quản lý khám, chữa bệnh, giám định và thanh toán bảo hiểm y tế.

Ngành bảo hiểm xã hội đã tạo lập xong cơ sở dữ liệu cho hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế với thông tin của 92,6 triệu dân tương ứng với 24,3 triệu hộ gia đình trên toàn quốc.

Xây dựng hệ sinh thái 4.0

- Trong năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tập trung hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ gì về ứng dụng công nghệ thông tin gì thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Phương: Năm 2019, bảo hiểm xã hội tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó tiếp tục cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; quản lý dữ liệu thu nộp bảo hiểm xã hội, dữ liệu chi trả bảo hiểm xã hội, quá trình hưởng và quá trình tham gia, thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội…

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ đề xuất các hành lang pháp lý cần thiết và tiến hành liên thông, cung cấp thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm góp phần vào việc kiến tạo Chính phủ điện tử cả quốc gia.

Trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin những năm vừa qua, ngành bảo hiểm xã hội đang khẩn trương xây dựng hệ sinh thái 4.0 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đó là các dịch vụ như: tin nhắn (SMS); thanh toán trực tuyến; ứng dụng bảo hiểm xã hội trên thiết bị di động; hệ thống Chatbot hỗ trợ khách hàng; thiết lập Fanpage truyền thông trên hệ thống mạng xã hội; cung cấp tất cả các dịch vụ công có thể lên cấp độ 4…

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội liên thông, hiện đại. Việc cải tiến trên hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Bao hiem xa hoi: Tap trung nguon luc xay dung he sinh thai 4.0 hinh anh 3Tư vấn cho người lao động các thủ tục tại Bảo hiểm Xã hội Thành phố Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

- Để có thể đạt được những mục tiêu trên, toàn ngành bảo hiểm xã hội sẽ tập trung triển khai các giải pháp gì?

Ông Nguyễn Hoàng Phương: Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xác chú trọng việc cải cách hành chính song song với ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục rà soát và chuẩn hóa các các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chí tích hợp và quản lý bằng công nghệ thông tin thay vì tin học hóa những quy trình thủ công đã có. Đây là cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin có thể triển khai hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ rệt.

Thứ hai, chúng tôi sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo tính khả khi về nguồn lực triển khai; đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, bám sát lộ trình, mục tiêu dài hạn về ứng dụng công nghệ thông tin trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của ngành.

Cùng lúc, chúng tôi sẽ triển khai kiến trúc chính phủ điện tử của ngành phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia.

Thứ ba, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào một trong những nội dung đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các đơn vị, cán bộ trong ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin của ngành kết hợp với thuê dịch vụ quản lý vận hành…

- Trân trọng cảm ơn ông!./.

Thùy Giang (Vietnam+)