Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính thời gian tới tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 28/8, tại Hà Nội. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Bên cạnh đó, ngành quán triệt quản lý ngân sách Nhà nước chặt chẽ và hiệu quả, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đồng thời kiểm soát chặt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững.

Ngoài ra, ngành tài chính phấn đấu đến năm 2025 về cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, hoàn tất việc sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước đồng thời xử lý cơ bản xong những yếu kém, thua lỗ, thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh với công tác điều hành chính sách tài khóa chủ động và linh hoạt, cơ cấu thu ngân sách Nhà nước ngày càng bền vững, quy mô thu ngân sách tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt 24,5% GDP. Tỷ lệ thu nội địa giai đoạn 2016-2020 tăng dần và đến năm 2020 dự kiến đạt khoảng 84-85%. Chi ngân sách Nhà nước đạt kết quả tích cực, chi đầu tư đạt khoảng 27-28%, chi thường xuyên khoảng 63% (Nghị quyết 07 đặt mục tiêu dưới 64%).

Bên cạnh đó, nợ công được quản lý chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn an toàn; nợ công, nợ chính phủ đến cuối năm 2019 ước đạt 54,7% và 47,7% GDP.

Nganh tai chinh: Kiem soat chat no cong va boi chi ngan sach Nha nuoc hinh anh 1Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 28/8 (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Đặc biệt, thị trường tài chính được củng cố, phát triển mạnh mẽ và ổn định. Thị trường chứng khoán ngày càng phát huy vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế. Đến hết năm 2019, quy mô thị trường vốn đạt 111,8% GDP. Thị trường bảo hiểm, các dịch vụ tài chính phát triển cả về quy mô, phạm vi góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, tái đầu tư và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

“Đầu năm 2020, mặc dù đại dịch Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến cân đối ngân sách nhà nước, các vấn đề an sinh xã hội nhưng bộ đã đi tiên phong trong đề xuất các chính sách tài chính, hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế mà trực tiếp là hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân,” Bộ trưởng cho biết.

Về công tác xây dựng Đảng, Bộ trưởng cho biết Đảng ủy đã thực hiện tốt việc bổ nhiệm, quy hoạch, điều động nhân sự cơ quan theo chủ trương của Ban cán sự Đảng. Kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, thường vụ Đảng ủy đạt tín nhiệm rất cao. Đội ngũ cán bộ Đảng viên hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)