[Photo] Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ

76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân không ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
(TTXVN/Vietnam+)