Quang Nam: Ho tro tien an cho nhan dan o khu vuc bi phong toa do dich hinh anh 1Nhiều hàng quán đã đồng loạt đóng cửa, dừng hoạt động để phòng tránh dịch bệnh ở Quảng Nam. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân ở khu vực bị phong tỏa cách ly do dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày cho người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách ly theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Mức hỗ trợ này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam trích từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thời gian được hỗ trợ tính từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định phong tỏa, kể cả trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian phong tỏa cách ly.

[Thêm 3 ca mắc mới, 2 liên quan tới Bệnh viện đa khoa Quảng Nam]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, các đơn vị, địa phương có khu vực phong tỏa cách ly theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tuyên truyền, phổ biến cụ thể chế độ hỗ trợ đến nhân dân; đồng thời chịu trách nhiệm thống kê, quản lý đối tượng được hỗ trợ đúng quy định; tùy tình hình thực tế tại địa phương để triển khai hỗ trợ, đảm bảo đúng mức hỗ trợ theo quy định.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cần tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ; ưu tiên cân đối sử dụng từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện.

Trường hợp các nguồn trên không thể đảm bảo, các địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện để thực hiện kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ và sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành phong tỏa 10 khu dân cư thuộc thành phố Hội An, Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, với hơn 8.200 nhân khẩu đang sinh sống.

Cũng trong ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện sẽ bắt đầu vào 0 giờ ngày 13/8 cho đến khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ra thông báo mới./

(TTXVN/Vietnam+)