Techcombank chinh thuc niem yet 1,6 ty co phieu tren san HOSE hinh anh 1Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh đánh tiếng cồng chào mừng cổ phiếu TCB chính thức "chào sàn" HOSE. (Nguồn: Techcombank)

Ngày 4/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã trao quyết định niêm yết cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – mã cổ phiếu TCB).

Sau hơn 2 năm chuẩn bị để đảm bảo mang lại lợi nhuận tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật, hơn 1,16 tỷ cổ phiếu đã được niêm yết với giá niêm yết (tham chiếu) là 128.000 đồng/cổ phiếu và giá trị thị trường của ngân hàng là 6,5 tỷ USD (tương đương 148.460 tỷ đồng).

Gần đây, hơn 164 triệu cổ phiếu phổ thông đã được bán thành công cho các quỹ đầu tư trên thế giới.

[Sau niêm yết, Tecombank tăng vốn điều lệ và chia cổ tức với tỷ lệ 1:2]

Chia sẻ tại sự kiện niêm yết, Tổng Giám đốc Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết: “Bằng việc niêm yết và đưa vào giao dịch hơn 1,16 tỷ cổ phiếu, Techcombank tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng hiệu quả, chuẩn mực và minh bạch hơn. Số lượng cổ phiếu niêm yết sẽ tăng tính thanh khoản, tạo thuận lợi cho cổ đông và các nhà đầu tư giao dịch trên sàn. Mặt khác, chúng tôi tiếp tục tập trung vào chiến lược phát triển ngân hàng nhằm đạt được kết quả kinh doanh đúng với mục tiêu tăng trưởng bền vững đã được Hội đồng quản trị và cổ đông thông qua."

Cùng với sự kiện Techcombank chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE, ngân hàng cũng đã công bố kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 14/6 tới, nhằm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng.

Mục tiêu của đợt tăng vốn này một phần nhằm chia sẻ lợi ích với cổ đông qua việc chia lợi nhuận giữ lại trong 3 năm gần nhất, thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Với mức vốn điều lệ mới dự kiến là 34.965 tỷ đồng, cổ đông sẽ nhận được thêm cổ phiếu với tỷ lệ 1:2 (mỗi cổ phiếu hiện tại sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

Trong những năm qua, Techcombank chọn chiến lược “Lấy khách hàng là trọng tâm” tập trung triển khai mô hình chuỗi giá trị và hệ sinh thái qua các mối hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong một số lĩnh vực kinh tế trong nước. Ngân hàng hiện đang cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính đa dạng cho hơn 5,4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua mạng lưới ngân hàng gồm 315 chi nhánh/phòng giao dịch.

Năm 2017, Techcombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 16.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Năm 2018, Techcombank đặt mục tiêu doanh thu tăng 20%; lợi nhuận trước thuế ở mức 10.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017./.

Thúy Hà (Vietnam+)