Thang 4: Ty le huy dong von qua dau gia co phan chua dat 50% hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở đã tổ chức ba phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong tháng Tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In báo Nghệ An và hai doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Muối Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Lương Yên.

Theo đó, tổng khối lượng chào bán trong tháng đạt 6,3 triệu cổ phần, tuy nhiên số lượng trúng giá chỉ đạt hơn 3,06 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 48,6%.

Kết quả, số tiền thu được qua ba phiên đấu giá là 51,49 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần trên 20,8 tỷ đồng và chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm là 2,8 tỷ đồng.

Theo HNX, đây là những phiên đấu giá đầu tiên của năm 2021 đồng thời đánh dấu hoạt động IPO để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được khởi động trở lại. Trước đó, các phiên đấu giá tại HNX trong năm 2020 cũng đều phục vụ hoạt động thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp./.

Thang 4: Ty le huy dong von qua dau gia co phan chua dat 50% hinh anh 2(Nguồn: HNX)
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)