Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ duy trì tổ chức hội nghị thường niên tổng kết công tác năm và bàn những vấn đề công tác của những năm tiếp theo.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trưa 21/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 ở khu vực phía Nam đã hoàn thành tốt đẹp chương trình và nội dung đã đề ra.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tiếp nối thành công của 2 hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân khu vực phía Bắc và khu vực miền Trung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sớm quan tâm và chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử, đặc biệt là chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Chia sẻ kinh nghiệm công tác của cơ quan dân cử

Nhấn mạnh rằng hội nghị là dịp để các cơ quan dân cử học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ duy trì tổ chức hội nghị thường niên tổng kết công tác năm và bàn những vấn đề công tác của những năm tiếp theo.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, các tỉnh, thành phố phía Nam chịu tác động nặng nề nhất cả nước, nhưng cả hệ thống chính trị đã rất nỗ lực, trong đó có sự đổi mới, sáng tạo của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã tiếp tục kế thừa, thể hiện bản lĩnh, tinh thần tìm tòi, khát khao cống hiến.

Dường như có một luồng gió mới, tươi mới hơn, năng động, sáng tạo hơn, bám sát thực tiễn hơn, đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tiêu biểu như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đã phấn đấu đạt tổng số thu ngân sách rất lớn (381.531.937 tỷ đồng tương đương 104,56% dự toán, cao hơn cùng kỳ năm 2020).

Qua báo cáo tổng kết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và qua tham luận của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội khái quát một số kết quả chủ yếu trong công tác của Hội đồng Nhân dân trong năm 2021.

[Chủ tịch QH chủ trì hội nghị tổng kết công tác HĐND khu vực phía Nam]

Theo báo cáo, Hội đồng Nhân dân các cấp đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện bị tác động, ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,6% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu.

Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức rất thành công các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về các khung khổ 5 năm cũng như các khung khổ cho kế hoạch năm 2021.

Ngoài việc tổ chức 2 kỳ họp thường lệ, nhiều tỉnh, thành phố tổ chức kỳ họp bất thường, các kỳ họp chuyên đề để quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Ở khu vực phía Nam có tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đến 9 kỳ họp, Sóc Trăng tổ chức 8 kỳ họp, nhiều địa phương đã tổ chức 7 kỳ họp…

Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, có nhiều tỉnh, thành phố đã hoàn thành các khung khổ cho cả nhiệm kỳ.

Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt hoạt động giám sát; đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, tổ chức nhiều hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Nhiều tỉnh tổ chức chất vấn trực tiếp cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố cũng đã phối hợp triển khai 4 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã nâng cao chất lượng và linh hoạt công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri đạt bình quân cả nước đạt trên 85%, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là tín hiệu rất đáng mừng, vì Hội đồng Nhân dân đang thực hiện ngày càng hiệu quả hơn công tác dân nguyện.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn /TTXVN)

Cùng với đó là việc thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng Nhân dân, việc giải quyết các yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thường trực Hồng đồng Nhân dân trong thời gian không họp Hội đồng Nhân dân theo Nghị quyết 30 của Quốc hội khóa XV.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân

Đánh giá cao kết quả hoạt động của thường trực Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tới đây cần nghiên cứu thêm về thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố...

Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục quán triệt, thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhất là đối với những đại biểu chuyên trách, đại biểu mới…

Cùng với đó là tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là cấp tỉnh, để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố; xây dựng đề án có tính chất khung cho cả 5 năm, nâng cao năng lực, hiệu quả của từng mảng nhiệm vụ. Những địa phương nào đã có đề án rồi, rà soát lại, bổ sung, hoàn thiện; địa phương nào chưa có thì nên xây dựng để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đề cập đến những chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến yêu cầu kịp thời ban hành các Nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022, đó là Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 theo phương châm thích ứng linh hoạt,an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và Chương trình tổng thể phục hồi phát triển kinh tế-xã hội; có chính sách gì cần bổ sung cần bám sát hai chương trình này và các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kinh tế-xã hội.

Công tác thông tin tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động Hội đồng Nhân dân như là các kỳ họp không giấy tờ, biểu quyết điện tử từ xa, giám sát bằng hình ảnh… cũng cần được tiếp tục tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh về việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; thực hiện tốt Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh để bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể.

Cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Một số địa phương còn thiếu 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tỉnh này sớm kiện toàn công tác cán bộ; đồng thời cần chủ động triển khai công tác quy hoạch nhân sự cho Hội đồng nhân dân và cho Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm rõ nội hàm, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tăng cường sự gắn kết của cơ quan của Quốc hội với Hội đồng Nhân dân các cấp và dự thảo Nghị quyết về hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố tích cực đóng góp cụ thể vào dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết khi được gửi xin ý kiến để khi ban hành đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến công tác tăng cường công tác giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố; giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng Nhân dân; tiếp tục tăng cường sử dụng chuyên gia, cộng tác viên trong tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Cho rằng qua phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động của cơ quan dân cử sẽ đến được với cử tri, nhân dân, Chủ tịch Quốc hội nêu bật yêu cầu cần tăng cường hơn nữa hoạt động thông tin tuyên truyền, tiếp tục phát huy các đối thoại chính sách trên cơ sở kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố đã chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trên cơ sở kết quả của hội nghị này và hội nghị khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung đã được tổ chức trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu chủ trì tiếp thu, hoàn thiện báo cáo chính thức; đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trình bày tham luận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trình bày tham luận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng trình bày tham luận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng trình bày tham luận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ Nguyễn Xuân Hải trình bày tham luận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ Nguyễn Xuân Hải trình bày tham luận. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục