Hiện, đàn lợn cả nước còn 25 triệu con, trong đó, lượng lợn thương phẩm và cả lợn giống, tập trung chủ yếu ở các trang trại quy mô lớn của các doanh nghiệp. 

Hiện các doanh nghiệp lớn đang có vai trò là "hạt nhân" dẫn dắt về kỹ thuật chăn nuôi an toàn, đồng thời là nguồn cung chính. Những thay đổi về giá của doanh nghiệp sẽ có tác động lớn đến thị trường./.

 
(Vnews/Vietnam+)