(Nguồn: VNews)

Các lái xe đã liên tục dừng xe phản đối việc thu phí tại Trạm thu phí (BOT) Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định với lý do không biết đâu là làn BOT, đâu là đường BT./.

(Vnews)