Bo truong Cong Thuong: Xu ly nghiem hanh vi nhung nhieu, tieu cuc hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì họp với một số đơn vị chức năng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng thuộc bộ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đồng thời tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm và có biện pháp nhằm chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

[Bộ Công Thương công bố cắt giảm hàng loạt điều kiện đầu tư kinh doanh]

Người đứng đầu Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Tổ chức việc đối thoại theo định kỳ và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp.

Bộ trưởng lưu ý các đơn vị phải xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

“Kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao,” chỉ thị của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ.

Trong khi đó, ông Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,  phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, cũng như không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Công Thương giao Vụ Tổ chức cán bộ tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trong khi đó, Thanh tra Bộ Công Thương cần kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng./.

Đức Duy (Vietnam+)