Các hãng hàng không bảo vệ sức khỏe khách trước COVID-19 ra sao?

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các hãng hàng không tiếp tục thực hiện và bổ sung nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe hành khách, người lao động và cộng đồng.
Việt Hùng (Vietnam+)