Chu tich nuoc tham, chuc Tet cac luc luong vu trang tai tinh Gia Lai hinh anh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều 1/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Nói chuyện, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Quân đoàn 3 đã giành được trong suốt chặng đường vẻ vang 43 năm qua.

Tháng 3/1975, vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân đoàn 3 được thành lập trên cơ sở khối chủ lực của mặt trận B3, gồm các đơn vị có truyền thống vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược trên chiến trường Tây Nguyên với nhiệm vụ lịch sử là tiến hành chiến dịch Tây Nguyên, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chu tich nuoc tham, chuc Tet cac luc luong vu trang tai tinh Gia Lai hinh anh 2Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong suốt 43 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 đã nêu cao tinh thần cách mạng, không quản gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn các quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo cách đánh giặc, nghệ thuật quân sự độc đáo của dân tộc. Bằng lối đánh bí mật, bất ngờ, tập trung có trọng điểm vào thời điểm quyết định, Quân đoàn 3 đã lập được nhiều chiến công hiển hách, làm cho kẻ thù khiếp đảm, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế khâm phục, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 đã làm tốt nhiệm vụ tham gia bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng, truy quét bọn phản động FULRO; cùng quân và dân các tỉnh Tây Nguyên xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội; giúp địa phương trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

[Chủ tịch nước: Làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống người dân]


Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh dựng nước phải đi đôi với giữ nước, giữ nước từ sớm, từ xa, ngay trong thời bình là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của dân tộc. Bối cảnh tình hình hiện nay đặt ra những nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, với yêu cầu ngày càng cao.

Đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Quân đoàn 3 cần tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, của Quân đoàn cũng như về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh để chủ động tham mưu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chu tich nuoc tham, chuc Tet cac luc luong vu trang tai tinh Gia Lai hinh anh 3Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Quân đoàn 3 phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng, chống “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ; phòng, chống khủng bố; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quân đoàn 3 chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm chăm lo, giải quyết tốt chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Quân đoàn 3 phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa,” giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai trên địa bàn đóng quân; quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Chu tich nuoc tham, chuc Tet cac luc luong vu trang tai tinh Gia Lai hinh anh 4Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (E20). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Trung đoàn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong năm qua; nhấn mạnh điều này khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định của việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động vẫn chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó Tây Nguyên là địa bàn các thế lực thù địch tập trung chống phá.

Bối cảnh này đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Chu tich nuoc tham, chuc Tet cac luc luong vu trang tai tinh Gia Lai hinh anh 5Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (E20). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh là lực lượng chủ công, nòng cốt, là “quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cần chủ động về lực lượng, sẵn sàng tăng cường cho các địa phương trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết tuyệt đối an toàn.

Cùng với đó, Trung đoàn cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê (phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai). Mẹ Lê Thị Thuê, sinh năm 1926, có chồng hy sinh ở chiến trường khu 5 và con trai hy sinh tại chiến trường K./.
Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)