Ngày 19/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 466/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Sơn La.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Sơn La cho tập thể lãnh đạo thành phố Sơn La.

Cách đây 58 năm, ngày 26/10/1961, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập thị xã Sơn La, là thị xã đầu tiên của khu Tây Bắc trực thuộc Khu Tự trị Thái Mèo. Đến ngày 6/10/2005, thị xã Sơn La được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại 3. Ngày 3/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La.

Sau gần 14 năm xây dựng và phát triển kể từ khi được công nhận là đô thị loại 2I, đến nay, thành phố Sơn La vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2, là một trong 30 đô thị loại 2 trên địa bàn cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất nhấn mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã luôn phát huy tiềm năng và thế mạnh, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng.

Thành phố Sơn La là một trong những địa phương nổi bật trong lĩnh vực tăng thu ngân sách, thực hiện đồng bộ quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; huy động được các nguồn lực để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội còn bức xúc, đảm bảo an sinh xã hội.

Thành phố Sơn La có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị được khởi sắc; lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị có nhiều tiến bộ. Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được tập trung tổ chức thực hiện.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng qua các năm, riêng năm 2018 đạt 530 tỷ đồng (tăng gần 1,6 lần so với năm 2015 - đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều năm 2018 là 1,18% (so với toàn tỉnh 25,42%).

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị thành phố Sơn La phát huy mọi tiềm năng và lợi thế, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2010 đã đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới; xây dựng thành phố Sơn La trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc.

[Thành phố Móng Cái là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh]

Cùng với đó, thành phố Sơn La tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống chỉ tiêu đô thị loại 2, nhất là các chỉ tiêu mới đạt ở mức còn thấp. Xây dựng thành phố Sơn La phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, đặt trong sự phát triển chung của tỉnh, phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ-thương mại.

Bên cạnh đó, thành phố Sơn La tích cực thu hút đầu tư, phấn đấu để trở thành trung tâm dịch vụ về y tế, giáo dục và đào tạo cấp vùng; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tạo việc làm cho người dân trong các dự án phát triển đô thị; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan thành phố, quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt; quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Sơn La xanh, sạch, đẹp.

Thành phố cần giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, phát triển du lịch văn hóa cộng đồng; tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu để công nhận xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Sơn La được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong dịp kỷ niệm ngày thành lập thành phố 26/10/2019.

Mặt khác, thành phố Sơn La tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác; thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, củng cố vững chắc khối đoàn kết các dân tộc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy thành phố Sơn La Nguyễn Thái Hưng khẳng định thành phố Sơn La được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Sơn La là niềm tự hào, tiền đề và là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng thành phố Sơn La trở thành đô thị hiện đại, mang bản sắc văn hóa các dân tộc của tiểu vùng Tây Bắc.

Thành phố Sơn La có diện tích tự nhiên là 323,51km2, gồm 12 phường, 5 xã; dân số tính đến hết năm 2017 là 202.035 người, với 12 dân tộc; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh Sơn La./.

Nguyễn Cường (TTXVN/Vietnam+)