Da Nang phan dau la thanh pho than thien voi tre em vao nam 2030 hinh anh 1(Ảnh minh họa: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa phê duyệt và ban hành Chương trình Hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 với nhiều hoạt động thiết thực, quyết tâm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trong công tác chăm sóc trẻ em giai đoạn 10 năm tiếp theo.

Kế hoạch đặt mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống và phát triển; được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, dinh dưỡng và tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ xã hội thiết yếu có chất lượng; được tiếp cận nước sạch và vệ sinh trong gia đình và trường học; được coi trọng, tôn trọng và đối xử công bằng trong cộng đồng, có cơ hội phát triển toàn diện; ưu tiên những năm đầu đời.

Ngoài ra, kế hoạch bảo đảm mọi trẻ em đều được bảo vệ, phòng ngừa xâm hại, bạo lực, bóc lột và mua bán; ưu tiên hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số và trẻ em trong các gia đình nhập cư; phồng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Đồng thời, bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận giáo dục có chất lượng và điều kiện vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch lành mạnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

[Xác định những ưu tiên để xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em]

Bảo đảm mọi trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ; tiếng nói, nhu cầu và ưu tiên của mỗi trẻ em được lắng nghe và xem xét trong các chính sách và quyết định có ảnh hưởng đến trẻ em của các cấp chính quyền thành phố.

Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng là thành phố thân thiện với trẻ em vào năm 2030 và phù hợp với các tiêu chí quốc tế.

Từ mục tiêu đó, Đà Nẵng phấn đấu giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh xuống 5,5‰ vào năm 2025 và 4,13‰ vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi xuống 6‰ vào năm 2025 và 4,5‰ vào năm 2030; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống 7‰ vào năm 2025 và dưới 5,25‰ vậo năm 2030.

Đà Nẵng duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi dưới 4% trong giai đoạn 2021-2030; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi xuống 12,8% vào năm 2025 và 12,5% vào năm 2030; khống chế tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân, béo phỉ dưới 11% vào năm 2025 và dưới 10% vào năm 2030.

Đến năm 2025, tỷ lệ trẻ em dưới tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine đạt 99% và 99,5% vào năm 2030.

Tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con giảm xuống dưới 2% vào năm 2030. Phấn đấu 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định vào năm 2025 và được duy trì đến năm 2030.

Đà Nẵng phấn đấu đạt 100% trẻ em được tiếp cận với nước sạch, hợp vệ sinh môi trường gia đình và trường học vào năm 2025 và duy tri đến năm 2030.

Tỷ lệ trẻ em từ 0 đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030.

Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt 65% năm 2025 và 7-5% vào năm 2030.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 100% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Đà Nẵng phấn đấu giảm 15% tỷ lệ trẻ em vi phạm pháp luật giai đoạn 2021-2025 và 20% giai đoạn 2026-2030 so với giai đoạn trước. Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống dưới 1,2% vào năm 2025 và dưới 1% vào năm 2030; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thống kê, quản lý và được trợ giúp phù họp vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Đà Nẵng phấn đấu giảm 15% tỷ lệ trẻ em bị xâm hại giai đoạn 2021-2025 và 20% giai đoạn 2026-2030 so với giai đoạn trước.

Đà Nẵng sẽ giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 500/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 400/100.000 vào năm 2030; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống dưới 12/100.000 trẻ em vào năm 2025 và dưới 10/100.000 vào năm 2030.

Thành phố phấn đấu không có lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi trong giai đoạn 2021-2030.

Thành phố cũng phấn đấu 100% trẻ em gặp rủi ro bởi thiên tai, thảm họa, dịch bệnh được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời.

Đà Nẵng phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội đạt 99,9% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non đạt 99,5% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; duy trì tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,9%. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành tiểu học đạt 99,75% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. Duy trì tỷ lệ trẻ em hoàn thành trung học cơ sở đạt 99,75% đến năm 2025 và đạt 99,8% vào năm 2030.

Thành phố phấn đấu 100% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. Tỷ lệ trường có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt 70% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

Tỷ lệ trẻ khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Phấn đấu tỷ lệ các xã, phường có điểm vui chơi đành cho trẻ em đạt 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

Da Nang phan dau la thanh pho than thien voi tre em vao nam 2030 hinh anh 2Trẻ em được quan tâm chăm sóc y tế, khám chữa bệnh. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Phấn đấu 30% trẻ em từ 7 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp vào năm 2025 và 35% vào năm 2030.

Thành phố phấn đấu 85% trẻ em từ 11 tuổi trở lên được truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 30% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030.

Chương trình dành cho tất cả trẻ em và được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn từ năm 2021-2025 và giai đoạn từ năm 2026-2030. Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp xã hội, trẻ em có nguy cơ tổn thương trên địa bàn thành phố sẽ được hưởng ưu tiên từ chương trình.

Hiện, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề về công tác trẻ em, đưa các mục tiêu về trẻ em vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của các cấp, ngành và bố trí nhân lực, kinh phí thực hiện.

Các chương trình, cơ chế chính sách của thành phố về quyền trẻ em được tiếp tục hoàn thiện theo xu hướng hội nhập và phát triển, tăng cường hoạt động truyền thông đến các đối tượng mục tiêu.

Mô hình quận, huyện thân thiện với trẻ em được thí điểm xây dựng và tiếp tục mở rộng.

Từ năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp UNICEF Việt Nam xây dựng Báo cáo phân tích tình hình trẻ em và vị thành niên thành phố Đà Nẵng nhằm đánh giá chính xác thực trạng thực hiện các quyền trẻ em theo luật định trên địa bàn thành phố./.

(Vietnam+)