De xuat bo sung quy dinh ve che do danh cho vo liet sy tai gia hinh anh 1Chăm sóc người có công với cách mạng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng sửa đổi để hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết 19/8.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng nếu đủ điều kiện.

Nghị định 31 không quy định có được hưởng các chế độ khác như điều dưỡng, mai táng phí, bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở... hay không nên khi vợ liệt sỹ tái giá bị cắt nhiều chế độ hỗ trợ. Do không có quy định cụ thể nên một số địa phương gặp khó khăn trong giải quyết chính sách hỗ trợ cho vợ (chồng) liệt sỹ tái giá.

Để giải quyết vướng mắc trong thực thi chính sách, dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng sửa đổi đã bổ sung quy định vợ (chồng) liệt sỹ lấy chồng (vợ) khác nhưng đã có trách nhiệm chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ, nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và được nhà nước mua bảo hiểm y tế.

[Dành gần 333 tỷ đồng tặng người có công nhân ngày thương binh-liệt sỹ]

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung các chế độ cho các đối tượng người có công khác. Dự thảo bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa còn sống.

Dự thảo cũng bổ sung trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Nội dung trợ cấp một lần đối với thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến trong trường hợp được truy tặng hoặc đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP vào quy định tại pháp lệnh.

Dự thảo sửa đổi quy định thân nhân liệt sỹ được hưởng tối đa 3 định suất theo hướng sẽ được hưởng đầy đủ số định suất tuất tương ứng với số liệt sỹ.

Bên cạnh đó, pháp lệnh sửa đổi cũng mở rộng phạm vi giải quyết chế độ ưu đãi đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bị địch bắt tù (sau 30/4/1975); đưa quy định điều chỉnh trợ cấp của Chính phủ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hưởng chế độ trước ngày 1/9/2012 thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo pháp lệnh đã bổ sung một chương (Chương III, gồm 03 điều) quy định về việc xây dựng, quản lý mộ liệt sỹ và quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sỹ./.

Hồng Kiều (Vietnam+)