Google Maps đang được cập nhật để cho phép người dùng tạo các sự kiện công cộng. Tính năng này được trang Android Police phát hiện, hoạt động thông qua phần Contribute (Đóng góp) của ứng dụng, nơi trước đây người dùng có thể xếp hạng các doanh nghiệp và thêm thông tin về cộng đồng.

Người dùng có thể đặt tên, địa điểm, ngày, giờ của sự kiện và gán các thẻ và hình ảnh khác để mô tả những gì diễn ra.

[Google Maps phát hành bản cập nhật mô tả chính xác Trái Đất hơn]

Google không chính thức công bố tính năng này ngoài việc tạo một trang hỗ trợ cho nó. Tính năng này đã được Gã khổng lồ tìm kiếm công bố vào năm ngoái tại sự kiện  Google I / O.

Tính năng trên dường như nhằm cạnh tranh với Facebook, hiện vẫn là một nền tảng phổ biến để tổ chức các sự kiện. Tuy nhiên, theo trang Android Police, việc triển khai tính năng trên ở Google Maps của Google hiện tại hơi chậm, với các sự kiện mất tới một giờ để thực sự xuất hiện trên bản đồ./.

Việt Đức (Vietnam+)