Chiều ngày 21/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Công Thương Hà Nội cùng các doanh nghiệp về việc chuẩn bị hàng hóa ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước và thành phố Hà Nội, số trường hợp ghi nhận nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, với số lượng người cách ly lên tới hàng chục nghìn người do số lượng người bị lây nhiễm tăng mạnh và các du học sinh, người Việt sinh sống ở nước ngoài về nước.

Cùng với đó là nhu cầu các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng sử dụng cao trong mùa dịch sẽ tiếp tục tăng do thời gian dịch bệnh kéo dài.

[Hà Nội xây dựng kịch bản khi cả 30 quận, huyện đều có khu cách ly]

Tại cuộc họp, Sở Công Thương Hà Nội trình bày các phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch của thành phố; trong đó, tập trung vào cấp độ 3-4, đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân và cho các địa phương có khu vực cách ly.

Đặc biệt, Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng 4 kịch bản trong mọi tình huống nếu xảy ra dịch bệnh cao nhất vẫn đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân ở khu vực bị cách ly.

Kịch bản 1 có 1 khu vực cách ly thuộc địa bàn 1 quận, huyện với số người trong khu vực cách ly 200 người và 2.350 người cách ly tại nơi ở trong thời gian 14 ngày. Hoạt động mua sắm hàng hóa vẫn diễn ra bình thường.

Kịch bản 2, có nhiều khu vực cách ly thuộc địa bàn 1 quận, huyện, giả định có 5 khu vực cách ly với số người trong khu vực cách ly 1.000 người và 12.750 người cách ly tại nơi ở trong thời gian 14 ngày. Hoạt động mua sắm vẫn diễn ra bình thường.

Kịch bản 3, trên địa bàn có từ 20 ca nhiễm bệnh trở lên và nhiều khu vực cách ly thuộc địa bàn nhiều quận, huyện. Giả định có 10 khu cách ly với tổng số người trong khu vực cách ly 2.000 người và 127.500 người cách ly tại nơi ở trong thời gian 14 ngày.

Tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn đáp ứng đủ song vẫn có thể xảy ra thiếu hàng cục bộ tại môt thời gian ngắn nhất định do số lượng người dân đi mua hàng tăng cao vào một thời điểm. Hàng hóa phải điều tiết mạnh, nhiều lần/ngày trong các hệ thống phân phối trong thành phố.

Kịch bản 4, trên địa bàn có hơn 1.000 người nhiễm và 30 quận, huyện đều có khu cách ly. Giả định mỗi quận, huyện có từ 1-5 khu vực bị cách ly với số người trong khu cách ly lên đến 30 nghìn người và 382,5 nghìn người cách ly tại nơi ở trong thời gian 14 ngày.

(Vnews/Vietnam+)