Ho ngheo, ho can ngheo duoc ho tro den 40 trieu dong xay nha moi hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Từ 15/8/2022, chính sách mới liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được chính thức áp dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa.

Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới; 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)