Hon 1.500 don vi duoc tam dung dong quy huu tri va tu tuat hinh anh 1Người dân giao dịch tại quầy Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước đến hết tháng 6/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 15,144 triệu người, trong đó 14,473 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đặc biệt, vượt qua giai đoạn khó khăn do thực hiện cách ly xã hội, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn tăng 96.800 người so với năm 2019, đạt 670.800 người.

Số tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 12,716 triệu người. Số tham gia bảo hiểm y tế là 85,521 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số.

Có thể thấy số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều sụt giảm so với cuối năm 2019 bởi tác động của dịch COVID-19, riêng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng là điểm sáng trong công tác phát triển đối tượng của ngành 6 tháng đầu năm.

[Các bước đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia]

Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 45,3% kế hoạch cả năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019).

Tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 21.231 tỷ đồng, chiếm 5,3% số phải thu.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm; số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng lên.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn phải thu hẹp hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc nên không thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tạm dừng thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong thời gian diễn ra dịch COVID-19; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng hoặc có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tính đến tháng 6/2020, toàn ngành đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 834 đơn vị, qua đó đã phát hiện 2.371 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 18,455 tỷ đồng; 9.985 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 51,785 tỷ đồng.

Số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 98,147 tỷ đồng. Ngành ban hành 82 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi hơn 4,3 tỷ đồng./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)