Ngày 25/4, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Triệu Văn Lạng cho biết, Ban Dân tộc đang tiến hành thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Bình Gia, Lạng Sơn; trong đó có Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có nghi vấn sai phạm xảy ra tại huyện.

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiến hành thanh tra các nội dung: Thực hiện Chương trình 135 về dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Thời kỳ thanh tra trong khoảng thời gian từ 1/1/2017 đến 31/12/2018.

[Người dân bức xúc vì cây giống được cấp phát với giá cao bất thường]

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Triệu Văn Lạng cho biết thêm đây là công việc thường xuyên của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Tuy nhiên, qua thông tin báo chí phản ánh, Ban Dân tộc đã đẩy nhanh thời gian thanh tra sớm hơn dự kiến. Thời gian thanh tra khoảng 1 tháng.

Trước đó, TTXVN có bài phản ánh “Nghi vấn sai phạm trong cấp phát cây giống tại huyện nghèo Bình Gia (Lạng Sơn)” thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 năm 2018.

Việc cấp phát cây giống tại nhiều xã của huyện Bình Gia có giá cao bất thường so với giá thực tế của thị trường cũng như những quy trình, thủ tục, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cấp phát giống “có vấn đề” đã khiến nhiều hộ gia đình trong diện được hỗ trợ bức xúc và cần câu trả lời thỏa đáng./.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN/Vietnam+)