Một số thành tựu đối ngoại trên lĩnh vực quyền con người 2016

Năm 2016 đánh dấu nhiều thành tựu đối ngoại của Việt Nam trên lĩnh vực quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
PV (Vietnam+)