Nam 2019: Xuat sieu dat 9,9 ty USD, cao nhat tu truoc toi nay hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 8,1%, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 7% so với năm 2018. Việt Nam xuất siêu 9,94 tỷ USD./.