Ngan hang SHB duoc chap thuan niem yet co phieu tren san HOSE hinh anh 1Giao dịch tại SHB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB - mã SHB) vừa nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE.

Việc tổ chức giao dịch chính thức đối với cổ phiếu của ngân hàng trên sàn HOSE sẽ được thực hiện sau khi vấn đề hạ tầng công nghệ được xử lý.

Mới đây, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SHB.

[SHB dự kiến chia 20,5% cổ tức cho cổ đông năm 2019 và 2020]

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông, SHB sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thực hiện thủ tục chia cổ tức theo quy định. Dự kiến, thời gian thực hiện trong tháng 5/2021. 

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức hơn 19.260 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã công bố, SHB trình Đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%. Kế hoạch chi trả cổ tức của SHB năm 2021 dự kiến là 15%.

SHB là một trong số ít các ngân hàng đều đặn chi trả cổ tức cho cổ đông qua các năm với tỷ lệ 7-8%/năm trong giai đoạn từ năm 2013-2016 và trên 10%/năm giai đoạn 2017-2020.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.412 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch cổ đông đề ra, tăng 12,8% so với năm trước.

Năm 2021, SHB đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng hơn 70%, dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của SHB sẽ diễn ra vào 13h ngày 22/4, tại khách sạn Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội./.

Thúy Hà (Vietnam+)