Phe duyet nhiem vu lap Quy hoach tinh Vinh Phuc tam nhin den 2050 hinh anh 1Một góc thành phố Vĩnh Yên. (Ảnh: Trọng Lịch/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 998/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm: thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô với tổng diện tích tự nhiên 1236,5 km2.

Các nội dung chính của quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Các nội dung gồm phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức); đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị-nông thôn (gồm thực trạng phát triển kinh tế, xã hội; công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh; tổ chức không gian và phát triển hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).

[Vĩnh Phúc: Nhiều giải pháp nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh]

Nội dung của quy hoạch cũng gồm: Quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh (gồm quan điểm phát triển; xây dựng kịch bản và phương án phát triển; mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá); phương án phát triển các ngành quan trọng (gồm các ngành công nghiệp; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng-an ninh; phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội); phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)