Se in hon 1 trieu tai lieu chinh sua sach Tieng Viet 1 bo Canh Dieu hinh anh 1Bìa tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều. (Ảnh: PV)

Thông tin từ Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị xuất bản sách giáo khoa Cánh Diều cho biết, đơn vị này sẽ in hơn một triệu bản Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1, bộ sách Cánh Diều, kịp thời chuyển đến các học sinh, giáo viên để các em sử dụng trong học kỳ tới.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt phương án điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều trên cơ sở đề xuất của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Bộ tài liệu chỉnh sửa gồm 13 trang. Có 13 bài đọc được thay thế bằng các bài đọc mới, trong đó có các bài đọc từng khiến dư luận bức xúc như bài “Cua, cò và đàn cá”, “Hai con ngựa”, “Lừa, thỏ và cọp”. Theo tài liệu chỉnh sửa, cũng sẽ không có đọc nào bị chia thành hai phần như trong bản sách giáo khoa đã phát hành.

[Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về sai sót của sách Cánh Diều]

Tài liệu mới cũng điều chỉnh nhiều từ ngữ để phù hợp hơn với học sinh lớp 1 như thay từ văn nói “nom”, bằng từ “trông”, thay từ miêu tả tiếng quạ kêu “quà quà” bằng từ “quạ quạ”, bỏ các từ ít dùng như từ “hí hóp”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện cung cấp tài liệu này đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Việt bộ sách Cánh Diều bảo đảm kịp thời với hình thức cung cấp phù hợp, thuận tiện cho người sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ.

Hiện bản điện tử của tài liệu chỉnh sửa này đã được Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại địa chỉ sachcanhdieu.com để giáo viên, học sinh và phụ huynh có thể tiếp cận trước khi nhận được bản in./.

Phạm Mai (Vietnam+)