Tang cuong tri thuc tre cong tac tai cac khu kinh te quoc phong hinh anh 1Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Ngày 5/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010-2020” (Dự án 174).

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị, với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Dự án 174 là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai trò xung kích của trí thức trẻ tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, kết hợp với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu kinh tế quốc phòng.

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án 174, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư quy định về tổ chức, quản lý điều hành thực hiện dự án.

Ngoài ra, Bộ cũng chỉ đạo các quân khu, binh đoàn và Đoàn Kinh tế quốc phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, tập huấn cho đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ này phát huy vai trò xung kích, tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế quốc phòng.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Dự án 174, Bộ Quốc phòng đã tuyển dụng 5 đợt, thu hút 2.648 lượt đội viên, mỗi đợt có thời hạn 2 năm. Số trí thức trẻ được tuyển dụng đều có trình độ, năng lực, cơ cấu ngành, nghề phù hợp, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

[Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Trí tuệ và tâm huyết của tuổi trẻ]

Các hoạt động của Dự án đã đi vào nền nếp, huy động, phát huy và tăng cường nguồn trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh, đem lại lợi ích thiết thực cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Kết quả hoạt động của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trên địa bàn các khu kinh tế quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao.

Một trong những kết quả nổi bật của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện trong Dự án 174 là trong 10 năm qua đã tích cực tham gia củng cố 74 chi bộ, 821 tổ chức, đoàn thể ở địa phương; phủ xanh hơn 26.000 ha đất trống, đồi trọc.

Lực lượng trí thức trẻ cũng hướng dẫn nhân dân kỹ thuật canh tác với diện tích 4.200 ha lúa; hơn 5.000 ha ngô lai; cải tạo, xây dựng 54 ha ao nuôi cá, xây dựng 37.000 ha ao cá thanh niên; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc cho 257.000 hộ dân và cải tạo hàng nghìn hecta đất hoang hóa đưa vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Các trí thức trẻ tình nguyện đã tích cực tham gia giúp chính quyền và nhân dân địa phương nhiều công trình, phần việc trong quá trình xây dựng nông thôn mới: xây dựng, sửa chữa 438 km đường giao thông; cải tạo, kiên cố hóa 355 km kênh mương... góp phần hình thành nhiều mô hình thôn, bản kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững ở các địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng trí thức trẻ đã có những bước trưởng thành cả về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực, tác phong công tác cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Vũ Hải Sản đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Dự án 174 cũng như thành tích mà các trí thức trẻ tình nguyện đạt được thời gian qua.

Trung tướng đánh giá Dự án 174 đã góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tri thức trẻ tham gia sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu kinh tế quốc phòng.

Bộ Quốc phòng xác định đây là một trong những nội dung quan trọng liên quan đến nguồn lực, đến con người, do đó đã có nhiều thông tư, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị.

Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quan tâm tới việc tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho trí thức trẻ tình nguyện; quan tâm, có chế độ đãi ngộ và chính sách phù hợp, thu hút trí thức trẻ tham gia Dự án; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Dự án…/.

PV (TTXVN/Vietnam+)