Thuc hien cac Quy hoach tong hop 3 luu vuc song thoi ky 2021-2030 hinh anh 1Đập thủy điện của nhà máy thủy điện Buôn Kuốp điều tiết nguồn nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho 3 lưu vực sông gồm: Bằng Giang-Kỳ Cùng; lưu vực sông Srêpốk và lưu vực sông Sê San.

Quy hoạch được ban hành với mục tiêu bảo đảm an ninh tài nguyên nước trên lưu vực sông, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước một cách công bằng, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và tác hại do nước gây ra.

[Nguy cơ thiếu nước ở khu vực sông Hồng do lưu lượng xuống thấp kỷ lục]

Ngày 28/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã ký Công văn số 8011/BTNMT-TNN gửi 3 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Xây dựng đề nghị chỉ đạo rà soát điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác sử dụng nước phù hợp với chức năng nguồn nước, bảo vệ, phát triển, điều hòa, phân bổ nguồn nước cho các mục đích khai thác, dòng chảy tối thiểu, các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nước, phát triển tài nguyên nước...

Công văn nêu rõ: Trường hợp xảy ra thiếu nước nghiêm trọng trên lưu vực, xây dựng phương án sử dụng nguồn nước hiện có gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định phương án điều hòa, phân bổ cho phù hợp hiện trạng nguồn nước, bản tin dự báo về tình hình khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, mức độ hạn hán, thiếu nước, lượng nước tích trữ trong các hồ chứa hiện có trên lưu vực sông.

Trường hợp có nhu cầu đề xuất bổ sung, xây dựng mới các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước (thủy lợi, thủy điện, cấp nước đô thị, nông thôn...) vào quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành do các Bộ quản lý khác với Danh mục công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nước, phát triển tài nguyên nước... đề nghị các Bộ gửi hồ sơ đề nghị bổ sung đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)