Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng phòng vệ thương mại

Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư số 37/2019/TT-BCT.
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng phòng vệ thương mại ảnh 1Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9/2023. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9/2023.

Cụ thể, căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ Thương mại thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong vụ việc cụ thể được nêu trong phụ lục kèm theo thông báo.

[Doanh nghiệp Việt Nam chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại tại Mỹ]

Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư số 37/2019/TT-BCT.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ cho năm 2023 sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT tại bất cứ thời điểm nào trong năm 2023.

Căn cứ Điều 15 và Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT, đề nghị các doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc gửi trực tiếp đến Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 30/10/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục