Các trường khi thực hiện các khoản thu thỏa thuận phải đảm bảo theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định; đồng thời giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm.

Đây là lưu ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về khung mức thu các khoản thu thỏa thuận, năm học 2020-2021, ngày 14/9.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Khi xây dựng dự toán thu-chi các nội dung thu thỏa thuận, các đơn vị cần căn cứ nội dung các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác.

[Bộ Giáo dục chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020-2021]

Trong đó, quy định mức thu để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc Tiểu học không quá 150.000 đồng/học sinh/ngày; bậc Trung học cơ sở không quá 200.000 đồng/học sinh/ngày; Trung học phổ thông không quá 300.000 đồng/học sinh/ngày.

Mức thu để tổ chức phục vụ và quản lý bán trú bậc Mầm non không quá 400.000 đồng/học sinh/tháng; bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông không quá 250.000 đồng/học sinh/tháng...

Riêng tiền tổ chức phục vụ ăn sáng, các trường thỏa thuận với phụ huynh.

Các trường thực hiện theo mô hình Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, gồm Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (quận 3), Trung học phổ thông Nguyễn Du (quận 10) và Trung học phổ thông Nguyễn Hiền (quận 11), có mức thu là 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng (không bao gồm các khoản thu hộ, chi hộ, thu thỏa thuận như chương trình tiếng Anh tích hợp, tổ chức phục vụ bán trú…).

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu từ năm học 2020-2021, tất cả các đơn vị trực thuộc Sở phải sử dụng "Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu" (không thu phí phần mềm) để triển khai khi thu học phí và các khoản thu khác, bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt./.

 
T.Hoài (TTXVN/Vietnam+)