Việt Nam là nước có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất châu Á và cũng là nước xuất khẩu thanh long hàng đầu thế giới.

Diện tích trồng thanh longViệt Nam tăng khá nhanh từ 5.512ha năm 2000 lên đến 35.665ha, với tổng sản lượng đạt khoảng 614,35 nghìn tấn vào năm 2014.

Năm 2015, diện tích trồng mới gần 5.000ha, sản lượng đạt khoảng 686,2 nghìn tấn.

Năm 2017, sản lượng thanh long đạt 952,8 nghìn tấn, tăng 14,2% so với năm 2016./.

(Vietnam+)