Vietnam Airlines tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Vietnam Airlines tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe hành khách, người lao động.
Việt Hùng (Vietnam+)