Vu thi sinh bi diem 0 vi ngu quen: Hoi dong thi Ca Mau noi gi? hinh anh 1Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hôm nay, 4/8, Hội đồng thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã có báo cáo số 2188/BC-HĐT gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong phòng thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2022.

Theo đó, thí sinh H.N.T, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển, phòng thi số 0121 do hai giám thị là bà L.T.T.T, giáo viên Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai làm nhiệm vụ cán bộ coi thi 1 và ông T.T.N., giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển làm nhiệm vụ cán bộ coi thi 2.

Thí sinh H.N.T. đã có mặt tại phòng thi đúng giờ. Tuy nhiên, khi thu bài, cán bộ coi thi phát hiện phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh T. chưa tô câu trả lời nào nên đã thắc mắc. Lúc này thí sinh đặt vấn đề xin thêm thời gian để tô một số câu đã làm nháp trên đề thi. Cán bộ coi thi không đồng ý do đã hết giờ làm bài, nếu đồng ý cho em thêm thời gian sẽ vi phạm quy chế thi. Cán bộ coi thi đã thực hiện đúng quy định về thu bài thi.

[Tuyển sinh đại học 2022: Cân nhắc để không ‘sập bẫy’ điểm sàn]

Theo thí sinh trình bày với cán bộ coi thi, thí sinh đã làm bài thi và đề thi, nhưng chưa tô, rồi em mệt quá ngủ tại phòng thi lúc nào không hay, cho đến khi cán bộ coi thi gọi tên để thu bài thì em mới tỉnh lại.

Theo Hội đồng thi tỉnh Cà Mau, qua tường trình của hai cán bộ coi thi, trong quá trình coi thi, các cán bộ đã thực hiện đúng quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 22 Quy chế thi: “..trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến khi hết giờ thi; cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai tại phòng thi các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định”. Hai cán bộ coi thi đã bao quát và quan sát thấy tất cả các thí sinh đều tập trung làm bài, trong đó có thí sinh H.N.T. Đến khi thời gian coi thi trôi dần về cuối, có vài em úp mặt xuống bàn, hai cán bộ coi thi cứ ngỡ là các em đã làm bài thi xong, chờ hết giờ nộp bài thi hoặc đang suy nghĩ để làm bài.

Cán bộ coi thi thực hiện đúng quy định về việc nhắc thí sinh trong phòng thi khi thời gian làm bài còn 15 phút, yêu cầu tất cả thí sinh cần kiểm tra lại bài thi, thí sinh nào tô ngoài giấy nháp thì tô ngay vào Phiếu trả lời trắc nghiệm… Đến khi thời gian làm bài còn 5 phút, cán bộ coi thi tiếp tục nhắc lần hai, để thí sinh kiểm tra lại bài làm và thông tin cá nhân.

Từ sự việc nêu trên, căn cứ vào quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tường trình của trưởng điểm thi, hai cán bộ coi thi, Hội đồng thi tỉnh Cà Mau báo cáo việc thí sinh ngủ quên tại phòng thi là có. Hai cán bộ coi thi đã thực hiện đúng nhiệm vụ được trưởng điểm thi phân công theo quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, Hội đồng thi cũng cho rằng trong quá trình coi thi, hai cán bộ coi thi chưa bao quát tốt phòng thi, nên chậm phát hiện việc thí sinh ngủ quên trong phòng thi (vì nghĩ là thí sinh đã làm bài xong hoặc gục đầu xuống bàn để suy nghĩ làm bài). Trưởng điểm thi có một phần trách nhiệm vì sự việc xảy ra tại điểm thi do bản thân phụ trách.

Chủ tịch hội đồng thi tỉnh Cà Mau đề nghị trưởng điểm thi, hai cán bộ coi thi và các thành viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem đây là bài học sâu sắc trong công tác coi thi, tránh để lặp lại sự việc tương tự trong những lần sau./.

Phạm Mai (Vietnam+)