Xay dung phu nu quan doi Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 8/12, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ VI (2016-2021).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tới dự Đại hội còn có các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đặc biệt, 370 đại biểu là những cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú, đại diện cho gần 10 vạn phụ nữ trong toàn quân đã về dự Đại hội.

Phát huy phẩm chất cao đẹp của phụ nữ quân đội anh hùng


Khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ VI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ.

Đại hội là dịp biểu thị quyết tâm xây dựng tổ chức phụ nữ các cấp và góp phần xây dựng các tổ chức trong Quân đội vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào phụ nữ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; xây dựng phụ nữ quân đội "bốn tốt" (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội 5 năm (2011-2016); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của phụ nữ quân đội trong 5 năm tới.

Năm năm qua, kế thừa, phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam và bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ quân đội đã có bước chuyển biến mới, vững chắc, toàn diện.

Hoạt động của tổ chức phụ nữ các cấp luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội và các chương trình công tác trọng tâm của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thực hiện tốt hơn vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Phong trào phụ nữ quân đội đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thiện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân đã tích cực tham gia xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đóng góp xứng đáng vào phong trào thi đua quyết thắng của Quân đội, phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam.

Với tinh thần “Đoàn kết-trí tuệ-đổi mới-phát triển," Đại hội đã xác định phương hướng thời gian tới, phụ nữ quân đội phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, đoàn kết-sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phụ nữ quân đội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham mưu có hiệu quả công tác cán bộ nữ, hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội đạt tiêu chí “bốn tốt” trong thời kỳ mới.

Phụ nữ quân đội tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng-an ninh...

Đặc biệt, phụ nữ quân đội quyết tâm thực hiện tốt hai khâu đột phá là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở làm nền tảng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham mưu có hiệu quả công tác cán bộ nữ, góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực phù hợp.

Xây dựng phụ nữ quân đội "bốn tốt" trong thời kỳ mới


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của phụ nữ quân đội đã đạt được trong 5 năm qua; biểu dương cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động của phụ nữ quân đội đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực.

Để cùng với toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho phụ nữ học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Ban phụ nữ quân đội và đội ngũ làm công tác phụ nữ cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp ban hành những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng những chương trình, nội dung, biện pháp, chế độ, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả phong trào thi đua của phụ nữ, gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Ban phụ nữ quân đội và đội ngũ làm công tác phụ nữ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ," xây dựng người phụ nữ quân đội phát triển toàn diện, đạt các tiêu chí "bốn tốt."

Xay dung phu nu quan doi Các đại biểu tham dự tại đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổ chức phụ nữ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, động viên hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đội ngũ cán bộ hội cần thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu, tích cực học tập, trau dồi kỹ năng công tác Hội để công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Các hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ quân đội, phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Các hội viên phụ nữ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo, xây dựng hành phúc gia đình, phấn đấu mỗi gia đình phụ nữ quân đội là một gia đình văn hóa, một điểm sáng của đơn vị và ở khu dân cư.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao bức trướng 10 chữ vàng “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng tặng phụ nữ toàn quân.

Phát biểu với Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn Ban phụ nữ quân đội và đội ngũ làm công tác phụ nữ tiếp tục vận động, khích lệ phụ nữ toàn quân phát huy thành tích của công tác thi đua thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền điển hình tiêu biểu để những mô hình, cách làm hay được lan tỏa, nhân rộng.

Ban phụ nữ quân đội tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở, có kế hoạch giúp đỡ nơi khó khăn; quan tâm chăm lo cho chị em nữ ở các đơn vị, kho trạm và nơi vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo…

Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết để tham gia Đoàn đại biểu phụ nữ quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII./.
Nguyễn Cường (TTXVN/Vietnam+)