Amway Viet Nam tham gia tuyen truyen bao ve quyen loi nguoi tieu dung hinh anh 1Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Amway Việt Nam và Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều 30/9, Amway Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) để thực hiện một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2020 - 2021.

Cụ thể, nội dung tuyên truyền, phổ biến được hai bên tập trung hướng đến trong giai đoạn này như phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về quyền của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tuyên truyền về các công cụ, phương tiện điện tử do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quản lý và vận hành (Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng...) nhằm tra cứu cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Theo Tổng giám đốc Amway Việt Nam Huỳnh Thiên Triều, chuỗi những hoạt động này sẽ là giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến, thực thi văn bản pháp luật về quyền của người tiêu dùng để tạo cho người tiêu dùng chủ động và ý thức tự bảo vệ bản thân khi tiêu dùng.

Bên cạnh đó, các hoạt động cũng thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh, qua đó góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy tiêu dùng một cách bền vững hơn.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Huỳnh Thiên Triều cũng cho biết Amway Việt Nam rất vinh dự khi trở thành một phần của chương trình ngay giai đoạn đầu, mang tính định hình và phát triển của toàn bộ chương trình ở thời điểm đầu kỷ nguyên số. Đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

[Amway 4 năm liền vào top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững]

Trong khi đó, Phó Cục trưởng Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, ông Trịnh Anh Tuấn cho rằng việc ký kết Biên bản hợp tác của Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) với Amway Việt Nam về hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giai đoạn 2020 - 2021 không nằm ngoài mục tiêu phối hợp, nâng cao nhận thức và hỗ trợ người tiêu dùng tốt hơn trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh: "Đối với bất cứ nền kinh tế nào, thì bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng có tác động vô cùng to lớn đối với quá trình dẫn dắt, vận hành của thị trường."./.

(Vietnam+)