Ban hanh chuc nang, nhiem vu cua Ban Quan ly Lang Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 1(Ảnh: TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/20118/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Ban gồm Văn phòng Ban Quản lý Lăng; các đơn vị sự nghiệp gồm Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường; các đơn vị chuyên trách phối thuộc: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng; Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là người đứng đầu Ban Quản lý Lăng là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý Lăng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 2/2/2018 và thay thế Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 1/4/2008 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
(TTXVN/Vietnam+)