Bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau 1,5 ngày làm việc

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương và công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sau 1,5 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Không để chậm, muộn, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thẩm tra

Phát biểu bế mạc chiều 11/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, xem xét, thông qua 3 nghị quyết về tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, bao gồm Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập đơn vị cấp phòng tại Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; Nghị quyết thành lập Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 12, Viện Kiểm sát quân sự khu vực Quân đoàn 12; Nghị quyết giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát quân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 nghị quyết quy định các nội dung về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở các tờ trình, báo cáo thẩm tra và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật các dự thảo nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương và công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát; tiến hành đánh giá, tổng kết Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; đồng thời, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6/2024 theo thông lệ.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phát biểu kết luận của các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành từng nội dung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương ban hành các thông báo kết luận liên quan đến từng nội dung trên để các cơ quan liên quan có căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ nay đến hết quý III/2024, khối lượng công việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là rất lớn.

Theo chương trình công tác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành 4 phiên họp (gồm 1 phiên họp trong tháng 7; 1 phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 và 2 phiên họp thường kỳ tháng 8, tháng 9); tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và nghiên cứu, chuẩn bị tổ chức Diễn đàn về hoạt động giám sát.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ tham gia một số hoạt động đối ngoại quan trọng theo chương trình, kế hoạch công tác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan hữu quan lưu ý bám sát chương trình, kế hoạch, tổ chức công việc khoa học, hợp lý; tập trung, nỗ lực với quyết tâm cao độ để bảo đảm tiến độ, chất lượng các hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, căn cứ dự kiến chương trình các phiên họp tháng 7, tháng 8, tháng 9, khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu đến các cơ quan của Quốc hội bảo đảm thời gian theo quy định, không để chậm, muộn, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thẩm tra, cho ý kiến; hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung nội dung ngay sát phiên họp.

Các cơ quan của Quốc hội theo lĩnh vực phụ trách và phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động phối hợp với các bộ, ngành hữu quan, nắm thông tin tiến độ chuẩn bị; nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến khi Chính phủ gửi hồ sơ, tài liệu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 8 khai mạc ngày 21/10/2024

Trước đó, trong phiên họp chiều 11/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

ttxvn_be mac thuong vu quoc hoi (1).jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tiếp tục đổi mới, cải tiến, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Quốc hội đã thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu về 11 dự án luật và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác; trong đó đã xem xét, quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Các nội dung được xem xét, quyết định thuộc nhiều lĩnh vực với nhiều vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, toàn diện, giải quyết căn cơ những bất cập, điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn; tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật; cho ý kiến 12 dự án luật khác. Trong trường hợp dự án Luật Điện lực (sửa đổi) được chuẩn bị tốt, đủ điều kiện thông qua theo quy trình tại một kỳ họp thì tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 dự án luật.

Về hình thức, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, tổ chức Kỳ họp theo 2 đợt (với khoảng cách 9 ngày giữa 2 đợt họp) để có thời gian cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua. Dự kiến, Kỳ họp thứ 8 khai mạc vào thứ Hai, ngày 21/10/2024, bế mạc vào thứ Năm, ngày 28/11/2024.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, các hoạt động tại Kỳ họp thứ 7 được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan, tổ chức hữu quan đã làm việc khẩn trương, liên tục; Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp để chỉ đạo tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo ý kiến của đại biểu Quốc hội và hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, còn hơn 3 tháng nữa Kỳ họp thứ 8 sẽ diễn ra với nhiều nội dung; do đó phải chuẩn bị thật sớm, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng. Chính phủ, các bộ, ngành chỉ trình những dự án luật có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2024 đã được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thực hiện đúng quy định gửi tài liệu trước 20 ngày. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát tiến độ của cơ quan soạn thảo, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hoàn thiện tài liệu, chủ động nghiên cứu, thẩm tra.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục