Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định phê duyệt dự án đầu tư 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, 12 dự án nói trên sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7km tuyến chính. Dự án gồm các đoạn Hà Tĩnh-Quảng Trị (260,9km), Quảng Ngãi-Nha Trang (352,06km) và Cần Thơ-Cà Mau (110,9km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.

“Đây là mốc nhiệm vụ rất quan trọng, chính thức kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh.

Ngay khi Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các Ban Quản lý dự án của Bộ triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra…; thực hiện khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi 12 dự án thành phần.

Các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng giải phóng mặt bằng và tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều đoàn công tác khảo sát thực địa, làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án thành phần đi qua để thống nhất hướng tuyến dự án, các công trình trên tuyến, làm việc thống nhất với Bộ Quốc phòng về hướng tuyến liên quan đến các công trình, đất Quốc phòng.

Với cơ chế đặc thù mà Quốc hội và Chính phủ cho phép, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai đồng thời việc lập, bàn giao hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương, thống nhất với các địa phương về hồ sơ mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải; đến thời điểm này các Ban Quản lý dự án của bộ đã bàn giao cho các địa phương hồ sơ, cắm cọc giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án (đạt 100%).

[Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 có đột phá tiến độ triển khai]

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành khung chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (6 dự án); báo cáo đánh giá tác động môi trường(12 dự án); thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy cho công trình hầm (4 dự án); hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ trở lên; thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam của 12 tỉnh, thành phố tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án…

“Khối lượng công việc rất lớn nhưng đến cuối tháng 6/2022, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thành lập hồ sơ dự án, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt toàn bộ 12 dự án thành phần; quá trình thực hiện đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá.

Như vậy, thời gian từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần là khoảng sáu tháng, rút ngắn được 1/2 thời gian so với các dự án giai đoạn 2017-2020 được thực hiện theo những trình tự thủ tục thông thường.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức triển khai lập thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây lắp và triển khai các công việc liên quan để khởi công trước ngày 31/12/2022.

Các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng các gói thầu khởi công trước ngày 20/11/2022. Ngoài ra, để dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng rất cần sự ủng hộ, chia sẻ của người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án./.

Việt Hùng (Vietnam+)