Bo LD-TB&XH thu hoi giay phep cua hai cong ty xuat khau lao dong hinh anh 1Lao động làm thủ tục trước khi đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: Hồng Kiều/Vietnam+)

Hai công ty xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối là Công ty Quốc tế Nhật Minh và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm tra hoạt động của các công ty dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vừa qua Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II. Lý do là bởi công ty này không đáp ứng được yêu cầu về vốn pháp định theo quy định của pháp luật và điều kiện phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

[Quản trị tốt di cư lao động là cơ chế giảm cưỡng bức lao động]

Ngoài ra, Công ty Quốc tế Nhật Minh cũng bị thu hồi giấy phép vì vi phạm quy định phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. Doanh nghiệp này còn không tuân thủ quy định phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp, tiền ký quỹ của người lao động theo quy định của pháp luật./.

Hồng Kiều (Vietnam+)