BR-VT day nhanh di doi co so che bien hai san vao khu tap trung hinh anh 1Hoạt động chế biến hải sản tại khu vực Mộ Ông, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản số 11976/UBND-VP yêu cầu Ủy ban Nhân dân địa phương và các sở, ban ngành đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở chế biến hải sản vào các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 1.231 cơ sở phù hợp với tiêu chí di dời, cần phải di dời, chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất, trong đó, có 412 cơ sở chế biến hải sản và 819 cơ sở sản xuất ngành nghề khác.

Tổng nhu cầu về diện tích di dời cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn tỉnh khoảng 41,84ha, chưa tính nhu cầu cần 8,1ha cho sáu cơ sở chế biến bột cá.

[Bà Rịa-Vũng Tàu nâng cấp chất lượng hạ tầng phục vụ nghề cá]

Với diện tích trên tỉnh cần bổ sung thêm một cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 65ha, mới đủ đáp ứng nhu cầu di dời của các địa phương.

Tuy nhiên, căn cứ Thông báo kết luận số 2583-TB/TU ngày 1/7/2020 của Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình chế biến hải sản trên địa bàn tỉnh, đã chỉ đạo khống chế diện tích các cụm công nghiệp chế biến hải sản trên địa bàn tỉnh không quá 100ha, trong khi đó, hiện nay tỉnh đã có hai cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu (22,5ha) đã có hai cơ sở chế biến hải sản di dời vào đây và cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An (38ha) đã gần như được lấp đầy 100%, nên tỉnh chỉ có thể bổ sung thêm một cụm công nghiệp chế biến hải sản nữa với quy mô khoảng 39,5ha.

Theo đánh giá của Sở Công Thương tỉnh, hiện nay một số địa phương như thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, thành phố Bà Rịa, huyện Châu Đức không có cụm công nghiệp chế biến hải sản phục vụ di dời, nên công tác di dời chưa thực hiện được, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025.

Bên cạnh đó, danh sách các các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của một số địa phương mới được phê duyệt và đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch để thực hiện di dời.

Tuy nhiên, do đây là công việc rất phức tạp, liên quan đến sinh kế của nhiều hộ gia đình, nên các địa phương phải cần có thời gian để rà soát, đánh giá lại mức độ ô nhiễm của từng cơ sở, để vận động chuyển đổi ngành nghề, hoặc chấm dứt hoạt động hay phải di dời... trên cơ sở đó mới xây dựng kế hoạch di dời cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

BR-VT day nhanh di doi co so che bien hai san vao khu tap trung hinh anh 2Các nhà tạm nhếch nhác được dựng lên tại khu chế biến hải sản tại Mộ Ông, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Một khó khăn nữa là hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đất đai của các cụm công nghiệp phục vụ di dời đến nay chưa được hoàn thiện, nên chưa đủ cơ sở pháp lý để Công ty IZICO là đơn vị được giao quản lý các cụm công nghiệp ký hợp đồng cho thuê lại đất đối với những cơ sở di dời.

Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh, thời gian gần đây, tỉnh mới có 5 cơ sở chế hải sản, cơ sở giết mổ lợn được di dời đi vào hoạt động tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu và Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước, tuy nhiên đến nay các cơ sở này chưa được hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND tỉnh, nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp này chưa có đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Điều 6, Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND, đặc biệt là chưa có Hợp đồng thuê đất tại địa điểm mới, hợp đồng thuê đất giữa cơ sở sản xuất với Công ty IZICO.

Trước những khó khăn trên, tại Văn bản 11976/UBND-VP, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất địa điểm bổ sung cụm công nghiệp chế biến hải sản với qui mô khoảng 39,5ha để phục vụ di dời.

Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, và Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục về đơn giá thuê lại đất của các cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu, Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An, Cụm công nghiệp Hòa Long, Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty IZICO (đơn vị quản lý hạ tầng 4 cụm công nghiệp trên) theo quy định.

Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện: Lập kế hoạch thực hiện cụ thể đối với việc hỗ trợ chi phí cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng di dời đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt có nguyện vọng chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xem xét những cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch (có trong danh sách di dời đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt), có khả năng cải tạo nhà xưởng giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, để kịp thời giải quyết kiến nghị của một số doanh nghiệp chế biến hải sản đề xuất được bố trí đất trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng nhà máy di dời vào./.

Hoàng Nhị (TTXVN/Vietnam+)